Wales | United KingdomGreat Britain

Customer Notice.

The complex will be closed all day and night on the 26th September for planned maintenance.

Sorry for any inconvenience caused.

Un o’r canolfannau chwarae mwyaf a gorau yng Ngogledd Cymru.

Yn darparu ar gyfer plant hŷn ac ifanc, gyda strwythur tair haen sylweddol, a lle chwarae ymroddedig i blant bach.

Mae ein caffi yn sicrhau na fydd plant a rhieni yn sychedig a’u bod yn llawn egni.

CAFE MENU

Prisiau Mynediad

4 oed+

£4.00

3 oed-

£3.00

Mynediad am ddim i oedolion gyda phlentyn.

 

Oriau agor (copy)

12pm - 65pm Dydd Llun
11am - 6pm Dydd Mawrth
12pm - 6pm Dydd Mercher
11am - 6pm Dydd Iau

12pm - 9pm Dydd Gwener
9am - 9pm Dydd Sadwrn
11am - 4pm Dydd Sul

Mynediad olaf 1 awr cyn cau.

Nodwch fod gennym Bartïon Llogi Preifat ar amrywiol ddyddiadau. Ffoniwch ymlaen llaw i wirio a oes gennym barti wedi’i logi ar ddiwrnod eich ymweliad rhag cael eich siomi.

 
hospitality awards 2016 200

Enillydd Canolfan Chwarae Plant y Flwyddyn Gwobrau Lletygarwch Cymru.

Diolch enfawr i’n holl gwsmeriaid. Heboch chi ni fyddai hyn yn bosibl.

Holyhead Town Council